Mal og eksempel på evaluering av styret i bedrifter

kr 60,00 eks mva

Eksempel og mal på evaluering av styret

Arbeidsoppgavene i styret har over tid endret seg i takt med lovverk og reglement. Større krav til kompetanse, kvalitet, etikk, strategi, økonomikontroll mm er viktigere enn tidligere.

For å kunne gjøre evalueringer av styrets oppgaver, så kan en revisjon av styrets arbeid være på sin plass.

Økt effektivitet for å utføre oppgaver i styret er vesentlig for å imøtekomme forventninger og krav fra kunder, leverandører og eiere.
Et godt evalueringsverktøy er svært nyttig for å få analysert og vurdert styrearbeidet. Gjennom å benytte enkle verktøy, guider og tipslister så ivaretas dette.

Med dette verktøyet involveres både styrets medlemmer, daglig leder og styreleder i evalueringen. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument