Rapportering fra daglig leder

kr 90,00 eks mva

 

Firkantet grønn knapp Inntil 1 time GRATIS support
Firkantet grønn knapp Direkte på epost – klart til bruk
Firkantet grønn knapp Betal kun engangsbeløp
Firkantet grønn knapp Hev din kompetanse

Varenummer: dagligledersrapport01 Kategori:

Beskrivelse

Mal og eksempel på daglig leders rapport

Som daglig leder har du et rapporteringsansvar til styret på økonomisk utvikling. Aksjeloven § 6-15 viser daglig leders plikter overfor styret. Styret har et tilsyn og forvaltningsansvar, og bør derfor behandle dette på en betryggende måte. Dersom selskapets styre består kun av en person, og denne personen er identisk med daglig leder, vil vi råde vedkommende til å formalisere rapporteringen med skriftlige protokoller slik at man i ettertid kan dokumentere innholdet, og at plikten er overholdt.

Leder1 leverer en mal og et  verktøy for god rapportering og dokumentasjon. 

Rapporten kan presenteres og benyttes mot styret, i personalmøter, ledelsesmøter, avdelingsmøter, mot samarbeidspartnere, i formøter med revisor og regnskapsfører. Rapporten gir også god dokumentasjon for banken i f. eks en lånesituasjon.

Filene leveres elektronisk, slik at de enkelt kan distribueres eller skrives ut for bearbeiding og presentasjon.

Kundeuttalelse: 

” Her var det mange nyttige dokumenter. Er flittig bruker av daglig leder rapporten. ” – Einar Sunde  – daglig leder

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter

Produkt-og tjenesteoversikt fra Leder1

Skjema og verktøy i Word og Excel er maler og eksempler som kan tilpasses virksomheten. Veiledere presenteres som PDF.

A:
Advarsel ansatt  – Word I Agentavtale og forhandleravtale – Word I Aksjonæravtale  – Word I Aksjonærlån  – Word I
Aksjesalg – Word I Aksjeeierbok – Word  Ansvar for styremedlemmer – PDF I Arbeidsavtale – standard – Word Arbeidsavtale flerspråklig – Word I Arbeidsavtale daglig leder I Arkivering av kontrakter og avtaler – Excel I Avskjedigelse av medarbeider – Word I Avvikling av selskap – PDF I
Attest – Word I


B – D:
Bedrifter i oppstartsfase – PDF I Beredskapsplan  – Word I Bestridelse av krav – Word I Budsjettverktøy med standard kontoplan – Excel I CV  – Word I Daglig leder rollen  – Word Daglig leders rapport – Excel I Diverse instrukser – bygg- verktøy (8)  – Word I Dokumenter kompetanse og utvikling – Excel I Driftsbudsjett – Excel I Drøftelsesmøter – PDF I


E:
Egenkapitalrapport 
 – Word I Egenmelding – Word I Etablering av selskap  – Word I Etableringsbudsjett – Excel Etterutdanning  – Word Evaluering av styret  – Word I Evalueringsskjema etter prøvetid – Excel I Egenerklæring HMS  – Word I Endringsoppsigelse  – Word I


F:
Faktura
 – Excel I Feedback til medarbeidere – PDF I Ferieplan – Excel Firmabil  – Word I Firmarapport med regnskapanalyse –PDF Flyttekontrakt – bedrifter  – Word Flyttekontrakt for privat flytting  – Word I Forenklet HMS – vernerunder – Excel I Forretningsplan  – Word I Fortrolighetsavtale  – Word I Franchise – PDF I Fravalg av revisor i AS – PDF I


G-H:
Generasjonsskifte – PDF I Gjeldsbrev  – Word I Guide til fratredelsessamtaler  – Word I Hjemmekontor  – Word I Husholdningsbudsjett –Excel I Husleiekontrakt  – Word I Håndverkerkontrakt  – Word I HMS Minstekrav  – Word I Håndtering av negative omtaler  – Word I


I:
Instruks for Key Account manager – KAM
  – Word I Instruks for markedssjef  – Word I Instruks for salgssjef  – Word I Inkassokrav – egeninkasso  – Word I Instruks for daglig leder  – Word I Instruks for styret  – Word I Instruks for verneombud  – Word Intensjonsavtale  –Word I


K-L:
Klagebrev  – Word I Kjøpekontrakt  – Word I Kjøpekontrakt – bil – Word I Konkurs – PDF I Konkursbegjæring – skifterettenWord I Konkurranseklausul – Word Kostnadskalkyle ved nyansettelse – Excel I Kontantkvittering  – Word I Konflikthåndtering – PDF I Kompanjongavtale – Word Kvalitetshåndbok  – Word Likviditetsbudsjett – Excel I Lønnssamtale  – Word I Låneavtale i familier  – Word


M:
Markedsplan med aktivitetsplan
 – Word I Medarbeidersamtale  – Word I Medarbeiderundersøkelse  – Word I
Miljøfyrtårn og sertifisering – PDF I Momsrefusjon fra utlandet – PDF I Møtebooking  – Word I Møteledelse – PDF I


O-P:
Omstrukturering og nedbemanning
 – PDF I Oppdragsavtale  – Word I Oppsigelse  – Word I Oppfølgingsplan av sykemeldte  – Word  I Organisasjonskart – Word  Personlighettest ved rekruttering – Excel I Personvernerklæring – Word I   Prosjektplan – Excel I Permitteringsvarsel  – Word I Personalhåndbok  – Word I Pressemelding  – Word Profilhåndbok  – Word I Protokoll for kapitalnedsettelse  – Word I Protokoll for kapitalforhøyelse – Word I Pensjonsordninger og forsikring – PDF Prosjektledelse – PDF I Purring og inkasso – PDF I


R-V:
Reiseregning
 – Excel I Reiseforskudd – Word I Registrering av varemerke – PDF I Rekrutteringsguide – PDF I Regnskapsføring – PDF I Salg og salgtrening  – Word I Salg, oppkjøp, fisjon og fusjon – PDF I Salgsteamsimulering – Excel I Sjekkliste for avtaler og kontrakter – PDF I Sjekkliste for budsjettering – PDF Sjekkliste for kompanjongskap – PDF I Sosiale medier – PDF I Strategiplan  – Word I Styrearbeid  – Word Styreprogram – Excel Swot analyse  – Word I Salg av kundeportefølje  – Word I Samboerkontrakt  – Word I Styreinstruks  – Word I Salgsbrev / anbud  – Word Salgsrapport – Excel  I Sluttavtale  – Word I Standard kontoplan – PDF I Styrets årsberetning – Excel I Suspensjon  – Word Timeregistrering – Excel I Taushetserklæring for styremedlemmer  – Word I Testamente Word I VarslingWord Vareuttaksbok – WordVaretellingsliste – Excel I Veileder for oppsigelser – PDFVirksomhetsoverdragelse – PDF I Visjon og forretningsidè  – Word Veiledere og guider – PDF I