Rapportering fra daglig leder

kr 120,00 eks mva

Mal og eksempel på daglig leders rapport

Som daglig leder har du et rapporteringsansvar til styret på økonomisk utvikling. Aksjeloven § 6-15 viser daglig leders plikter overfor styret.

Redegjørelser for bestemte saker kan også kreves av det enkelte styremedlem, og rapportering fra daglig leder bør derfor etterfølges ihht til kravene. Styret har også et tilsyn og forvaltningsansvar, og bør derfor behandle dette på en betryggende måte.

Dersom selskapets styre består kun av en person, og denne personen er identisk med daglig leder, vil vi råde vedkommende til å formalisere rapporteringen med skriftlige protokoller slik at man i ettertid kan dokumentere innholdet, og at plikten er overholdt.

Her får du et konkret verktøy for hvordan du kan rapportere økonomien, med de tre viktigste faktorene som omsetning, kostnader og resultat. I tillegg får du en sjekkliste som du kan legge til info som er relevant. Som for eksempel nyansettelser, permitteringer, problemområder, markedssituasjon, konkurrenter, begivenheter, prosjekter, Investeringer, utfasing av personell, nedleggelser, rammevilkår etc.

Rapporten kan presenteres og benyttes mot styret, i personalmøter, ledelsesmøter, avdelingsmøter, mot samarbeidspartnere samt formøter med revisor og regnskapsfører. 

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.