Rapportering fra daglig leder

kr 90,00 eks mva

Mal og eksempel på daglig leders rapport

Som daglig leder har du et rapporteringsansvar til styret på økonomisk utvikling. Aksjeloven § 6-15 viser daglig leders plikter overfor styret. Styret har et tilsyn og forvaltningsansvar, og bør derfor behandle dette på en betryggende måte. Dersom selskapets styre består kun av en person, og denne personen er identisk med daglig leder, vil vi råde vedkommende til å formalisere rapporteringen med skriftlige protokoller slik at man i ettertid kan dokumentere innholdet, og at plikten er overholdt.

Leder1 leverer en mal og et  verktøy i Excelformat for rapportering og dokumentasjon mot styret. 

Rapporten kan presenteres og benyttes mot styret, i personalmøter, ledelsesmøter, avdelingsmøter, mot samarbeidspartnere samt fiormøter med revisor og regnskapsfører. 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument