Eksempel og mal på egenerklæring HMS

kr 55,00 eks mva

Egenerklæring HMS

Ved offentlige anbud kan det kreves egenerklæring for HMS arbeidet. En slik erklæring bør ikke være over 6 måneder gammel.

Erklæringen vedlegges som dokumentasjon ved innsendt tilbud, og viser at du som tilbyder arbeider i henhold til gjeldende lovgivning innen HMS.

Leder1 gir deg en mal på egenerklæring for HMS. Leveres som fil slik at du kan tilpasse denne for eget bruk.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument