Eksempel og mal på instruks kontrollkomitè

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks kontrollkomitè

En kontrollkomite skal føre tilsyn med en virksomhet, organisasjon eller et f. eks et idrettslag. Kontrollkomiteen skal påse at den følger forskrifter, lover, vedtak og vedtekter i besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.

Her får du en generell mal for instruks til kontrollkomitèen som kan tilpasses den aktuelle organisasjon.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.