Mal og eksempel på suspensjon

kr 70,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Suspensjon av arbeidstaker

Ved suspensjon kan arbeidstaker bli fjernet fra sin arbeidsplikt.
Dette er en reaksjonsform fra arbeidsgiver og en midlertidig reaksjon fram til et eventuelt forhold er undersøkt.

Det er derimot en del man skal forholde seg til når det gjelder suspensjon, blant annet arbeidstakers plikt i forbindelse med lønn, samt en forsvarlig saksbehandling jmf. arbeidsmiljøloven.

Leder1 gir deg her en veileder og eksempel på hvordan du skal forholde deg ved suspensjon av arbeidstaker. Malen henviser til aktuelt lovverk, og gir deg samtidig et eksempel og en mal på hvordan suspensjon skal utformes skriftlig.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter