Eksempel og mal på virksomhetsoverdragelse

kr 30,00 eks mva

Guide og veileder ved virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse er når en privat virksomhet, offentlig, eller en selvstendig del av en virksomhet overføres til ny eier og arbeidsgiver.
Med denne type overdragelser gjelder visse regler som skal ivareta arbeidstaker i den virksomheten som blir overført.

Ved virksomhetsoverdragelse har arbeidstaker rettigheter jmf. arbeidsmiljøloven.

Her får du en veileder som gir deg en oversikt over arbeidstakers rettigheter samt styringsretten for ledelsen i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument