Eksempel og mal på egenerklæring GDPR

kr 60,00 eks mva

Egenerklæring for personvernordningen – GDPR

Denne egenerklæringen kan benyttes som en attest for at GDPR – personvernordningen ivaretas i virksomheten.
En slik erklæring kan også forevises til ansatte i virksomheten.  

Det gjøres oppmerksom på at det kan kreves GDPR erklæring ved for eksempel anbudsoppdrag.
Egenerklæringen kan vedlegges anbudet / tilbudet uoppfordret eller ikke, og bør normalt ikke være eldre enn 6 måneder.
Erklæringen kan også benyttes på egen hjemmeside eller andre publikasjoner.

For at erklæringen skal være god nok, forutsetter det at virksomheten følger det som er lovpålagt rundt GDPR og følger derfor loven om personvernordningen.  Det gjøres oppmerksom på at erklæringen i seg selv ikke er god nok dokumentasjon overfor myndigheter (Datatilsynet). 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument