Få på plass GDPR dokumentasjon i virksomheten!

GDPR står for General Data Protection Regulation. Denne er ment for å beskytte og ivareta opplysninger som bedrifter, foreninger, idrettslag, borettslag, organisasjoner og andre samler inn av personopplysninger og data.

Det er viktig at man har et forhold til GDPR, internt og eksternt, og at man må være klar over hvilken risiko virksomheten utsettes for ved å ignorere lovkravene rundt personvernordningen. Det er Datatilsynet som agerer med sanksjoner og bøter dersom loven om personvern ikke overholdes. 
Man må også tenke på omdømme og tillit hos dine ansatte, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere om personopplysninger kommer på avveie.

Dokumentasjon krever ikke en dyr programvare, det er tilstrekkelig med tekstbehandlingsdokument og regneark, men man må sørge for at dokumentasjonen er skriftlig og elektronisk. Altså gjøres lett tilgjengelig ved en eventuell kontroll fra myndighetene.