Eksempel og mal på profilhåndbok

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på bedriftens profilhåndbok

Bedriftens profilhåndbok skal inneholde retningslinjer som gjelder for bedriften når denne skal synligjøres eller profileres.

Profilhåndboken skal vise hvordan logoer, grafiske elementer og bilder skal anvendes.

Her gir vi deg en mal og en veileder på hvordan du kan lage bedriftens profilhåndbok.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument