Mal og eksempel på klagebrev

kr 55,00 eks mva

Her får du en veileder og mal på hvordan du skriver et formelt klagebrev eller reklamasjon.

Malen er tilpasset slik at du generelt kan følge formelle regler for hvordan du skal uttrykke deg.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument