Eksempel og mal på organisasjonskart i bedriften

kr 30,00 eks mva

Eksempel og mal på organisasjonskart i bedriften

Sørg for god organisasjonsstruktur ved å benytte et organisasjonskart.

Her får du en mal for å tillegge roller og funksjonsbeskrivelser i virksomheten.

Kartet er organisert med oversikt over eiersammensetning, styre og ledelse, og kan enkelt tilpasses internt i bedriften.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.