Eksempel og mal på organisasjonskart i bedriften

kr 30,00 eks mva

Eksempel og mal på organisasjonskart i bedriften

Sørg for god organisasjonsstruktur ved å benytte et organisasjonskart.

Her får du en mal for å tillegge roller og funksjonsbeskrivelser i virksomheten.

Kartet er organisert med oversikt over eiersammensetning, styre og ledelse, og kan enkelt tilpasses internt i bedriften.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument