Eksempel og mal på organisasjonskart i bedriften

kr 30,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Eksempel og mal på organisasjonskart i bedriften

Sørg for god organisasjonsstruktur ved å benytte et organisasjonskart.

Her får du en mal for å tillegge roller og funksjonsbeskrivelser i virksomheten.

Kartet er organisert med oversikt over eiersammensetning, styre og ledelse, og kan enkelt tilpasses internt i bedriften.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter

Produkt-og tjenesteoversikt fra Leder1

Skjema og verktøy i Word og Excel er maler og eksempler som kan tilpasses virksomheten. Veiledere presenteres som PDF.

A:
Advarsel ansatt  – Word I Agentavtale og forhandleravtale – Word I Aksjonæravtale  – Word I Aksjonærlån  – Word I
Aksjesalg – Word I Aksjeeierbok – Word  Ansvar for styremedlemmer – PDF I Arbeidsavtale – standard – Word Arbeidsavtale flerspråklig – Word I Arbeidsavtale daglig leder I Arkivering av kontrakter og avtaler – Excel I Avskjedigelse av medarbeider – Word I Avvikling av selskap – PDF I
Attest – Word I


B – D:
Bedrifter i oppstartsfase – PDF I Beredskapsplan  – Word I Bestridelse av krav – Word I Budsjettverktøy med standard kontoplan – Excel I CV  – Word I Daglig leder rollen  – Word Daglig leders rapport – Excel I Diverse instrukser – bygg- verktøy (8)  – Word I Dokumenter kompetanse og utvikling – Excel I Driftsbudsjett – Excel I Drøftelsesmøter – PDF I


E:
Egenkapitalrapport 
 – Word I Egenmelding – Word I Etablering av selskap  – Word I Etableringsbudsjett – Excel Etterutdanning  – Word Evaluering av styret  – Word I Evalueringsskjema etter prøvetid – Excel I Egenerklæring HMS  – Word I Endringsoppsigelse  – Word I


F:
Faktura
 – Excel I Feedback til medarbeidere – PDF I Ferieplan – Excel Firmabil  – Word I Firmarapport med regnskapanalyse –PDF Flyttekontrakt – bedrifter  – Word Flyttekontrakt for privat flytting  – Word I Forenklet HMS – vernerunder – Excel I Forretningsplan  – Word I Fortrolighetsavtale  – Word I Franchise – PDF I Fravalg av revisor i AS – PDF I


G-H:
Generasjonsskifte – PDF I Gjeldsbrev  – Word I Guide til fratredelsessamtaler  – Word I Hjemmekontor  – Word I Husholdningsbudsjett –Excel I Husleiekontrakt  – Word I Håndverkerkontrakt  – Word I HMS Minstekrav  – Word I Håndtering av negative omtaler  – Word I


I:
Instruks for Key Account manager – KAM
  – Word I Instruks for markedssjef  – Word I Instruks for salgssjef  – Word I Inkassokrav – egeninkasso  – Word I Instruks for daglig leder  – Word I Instruks for styret  – Word I Instruks for verneombud  – Word Intensjonsavtale  –Word I


K-L:
Klagebrev  – Word I Kjøpekontrakt  – Word I Kjøpekontrakt – bil – Word I Konkurs – PDF I Konkursbegjæring – skifterettenWord I Konkurranseklausul – Word Kostnadskalkyle ved nyansettelse – Excel I Kontantkvittering  – Word I Konflikthåndtering – PDF I Kompanjongavtale – Word Kvalitetshåndbok  – Word Likviditetsbudsjett – Excel I Lønnssamtale  – Word I Låneavtale i familier  – Word


M:
Markedsplan med aktivitetsplan
 – Word I Medarbeidersamtale  – Word I Medarbeiderundersøkelse  – Word I
Miljøfyrtårn og sertifisering – PDF I Momsrefusjon fra utlandet – PDF I Møtebooking  – Word I Møteledelse – PDF I


O-P:
Omstrukturering og nedbemanning
 – PDF I Oppdragsavtale  – Word I Oppsigelse  – Word I Oppfølgingsplan av sykemeldte  – Word  I Organisasjonskart – Word  Personlighettest ved rekruttering – Excel I Personvernerklæring – Word I   Prosjektplan – Excel I Permitteringsvarsel  – Word I Personalhåndbok  – Word I Pressemelding  – Word Profilhåndbok  – Word I Protokoll for kapitalnedsettelse  – Word I Protokoll for kapitalforhøyelse – Word I Pensjonsordninger og forsikring – PDF Prosjektledelse – PDF I Purring og inkasso – PDF I


R-V:
Reiseregning
 – Excel I Reiseforskudd – Word I Registrering av varemerke – PDF I Rekrutteringsguide – PDF I Regnskapsføring – PDF I Salg og salgtrening  – Word I Salg, oppkjøp, fisjon og fusjon – PDF I Salgsteamsimulering – Excel I Sjekkliste for avtaler og kontrakter – PDF I Sjekkliste for budsjettering – PDF Sjekkliste for kompanjongskap – PDF I Sosiale medier – PDF I Strategiplan  – Word I Styrearbeid  – Word Styreprogram – Excel Swot analyse  – Word I Salg av kundeportefølje  – Word I Samboerkontrakt  – Word I Styreinstruks  – Word I Salgsbrev / anbud  – Word Salgsrapport – Excel  I Sluttavtale  – Word I Standard kontoplan – PDF I Styrets årsberetning – Excel I Suspensjon  – Word Timeregistrering – Excel I Taushetserklæring for styremedlemmer  – Word I Testamente Word I VarslingWord Vareuttaksbok – WordVaretellingsliste – Excel I Veileder for oppsigelser – PDFVirksomhetsoverdragelse – PDF I Visjon og forretningsidè  – Word Veiledere og guider – PDF I