Eksempel og mal på oppsigelse

kr 70,00 eks mva

Mal og eksempel på oppsigelse

Det er faste og lovregulerte regler for hvordan en oppsigelse skal skje fra arbeidsgiver og til arbeidstaker. 

Her får du en mal og et eksempel på hvordan kravene i en oppsigelse skal være. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument