Eksempel og mal på oppsigelse

kr 70,00 eks mva

Lovpålagt, kontrollorgan arbeidstilsynet

Mal og eksempel på oppsigelse

Det er faste og lovregulerte regler for hvordan en oppsigelse skal skje.
For at oppsigelsen skal være saklig, må den være begrunnet i forhold både til virksomheten, arbeidsgiveren og den ansatte.

Under prøvetid vil det være mulig å begrunne oppsigelsen i manglende tilpasning til det faglige, arbeidsoppgaver, eller pålitelighet rundt arbeidsforholdet.

Her får du en mal og et eksempel på hvordan kravene i en oppsigelse skal være. Vi har også en egen veileder for oppsigelse.
Veileder for oppsigelse finner du her

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.