Eksempel og mal på veileder for oppsigelse

kr 90,00 eks mva

Eksempel og mal på veileder for oppsigelser

Det å gjennomføre oppsigelser i bedrifter kan ofte være både tidkrevende og ressurskrevende. Det er mye man skal forholde seg til når det gjelder oppsigelser. Dette gjelder alt fra oppsigelsesvern for de som berøres fram til lovverket rundt oppsigelser.

I denne prosessveilederen finner du metoder og maler som kan benyttes når det gjelder avskjed, suspensjon, oppsigelse i prøvetid, ordinær oppsigelse, masseoppsigelser og oppsigelsesvern. 

 

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.