Eksempel og mal på håndverkerkontrakt

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på håndverkerkontrakt

Her får du en mal på kontrakt som kan benyttes ved inngåelse av tjenester fra håndverkere.
I tillegg følger det med en generell tipsliste for deg som benytter håndverker til utførelse av arbeid.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument