Eksempel og mal på instruks for styreleder

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for styreleder

I tillegg til styreinstruks så skal også styreleder ha egen instruks. Denne instruksen skal bla. inneholde styreleders funksjonelle oppgaver, fullmakter og avgrensninger i tillegg til oppgaver og generelle ansvarsområder. 

Her får du en beskrivelse og mal på instruks for styreleder. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.