Eksempel og mal på instruks for styreleder

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for styreleder

I tillegg til styreinstruks så skal også styreleder ha egen instruks. Denne instruksen skal bla. inneholde styreleders funksjonelle oppgaver, fullmakter og avgrensninger i tillegg til oppgaver og generelle ansvarsområder. 

Her får du en beskrivelse og mal på instruks for styreleder. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument