Mal og eksempel på sjekkliste for budsjettering

kr 30,00 eks mva

Sjekkliste for budsjettering

Når du jobber med budsjett så kan det være greit å kvalitetssikre budsjettet.
Sørg for å ivareta eventuelt varelager, kundefordringer, gjeld etc. når du utarbeider budsjettet.

Leder1 leverer en enkel sjekkliste som gjør at du får kvalitetssikret budsjettet.

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument