Eksempel og mal på hvordan lage en SWOT analyse

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på SWOT analyse

SWOT – effektivt verktøy og analyse

Finn styrker og svakheter i organisasjonen ved å kartlegge og analysere status i prosesser og prosjekter. SWOT analysen gir et godt grunnlag for å finne forbedringer og identifisere beslutninger.

SWOT = Strengths / Styrker, Weakness / Svakheter, Opportunities / Muligheter og Threats / Trusler.

Her får du verktøyet, prosessbeskrivelser og malverk for utføring av SWOT analyse.

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument