Eksempel og mal på instruks for markedssjef

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for markedssjef

Her har vi satt sammen en veileder med sjekkliste, tipsliste og instruks som beskriver hvilken rolle en markedssjef skal ha i bedriften.  

Rollen er beskrevet slik at den kan tilpasses arbeidsavtalen, og benyttes som et vedlegg til denne. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument