Eksempel og mal på prosjektplan

kr 75,00 eks mva

Mal og eksempel på prosjektplan

En prosjektplan benyttes for å holde struktur i gjennomføringen av et prosjekt.

Prosjektplanen skal vise hvordan, og når et mål skal oppnås. 

Gjennom vår prosjektplan får du et tilrettelagt dokument og eksempel på hvilket innhold en prosjektplan bør ha. Denne kan enkelt tilpasses og tilrettelegges for bedriftens prosjekter. Prosjektplanen inneholder også en mal på statusrapport, samt mal på sluttrapport for prosjektet samlet.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument