Eksempel og mal på prosjektplan

kr 75,00 eks mva

Mal og eksempel på prosjektplan

En prosjektplan benyttes for å holde struktur i gjennomføringen av et prosjekt.

Prosjektplanen skal vise hvordan, og når et mål skal oppnås. 

Gjennom vår prosjektplan får du et tilrettelagt dokument og eksempel på hvilket innhold en prosjektplan bør ha. Denne kan enkelt tilpasses og tilrettelegges for bedriftens prosjekter. Prosjektplanen inneholder også en mal på statusrapport, samt mal på sluttrapport for prosjektet samlet.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.