Eksempel og mal på avtale om aksjonærlån

kr 70,00 eks mva

Mal og eksempel på aksjonærlån

Aksjonærer kan låne fra eget selskap, og som en hovedregel så er det andelen av et eventuelt utbytte som kan benyttes.

Aksjeloven stiller forøvrig strenge krav til at aksjonærer kan låne fra eget selskap.

Aksjonær som låner må også stille en trygg sikkerhet for lånet.

Leder1 gir deg her en beskrivelse med formalia, samt en mal og et eksempel på dette rundt aksjonærlån.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.