Eksempel og mal på møteledelse

kr 30,00 eks mva

Eksempel og mal på møteledelse

Har du ansvar for å avholde møter, så vet du at det er noen utfordringer underveis.

Ofte skal kontroversielle beslutninger og vedtak tas, noen møtedeltakere må «styres» mer enn andre, og man må sikre at det som tas opp av saker i møtet blir fulgt opp. Det kreves en god struktur for å få gjennomført gode og effektive møter.

Her får du en veileder som gjør deg i stand til å lede møter på en effektiv og god måte.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument