Eksempel og mal på likviditetsbudsjett

kr 90,00 eks mva

Eksempel og mal på likviditetsbudsjett

For å holde kontroll på løpende utgifter som framtidige utbetalinger og innbetalinger, så vil det være behov for et likviditetsbudsjett.

Her vil du ha kontroll over hvor mye som går inn og ut av kontoen. Verktøyet gir deg innblikk over pengestrømmen i framtiden, og du vil kunne gjøre nødvendige tiltak dersom man har lite penger i en periode.
Vi gir deg et verktøy for å holde kontrollen på likviditeten. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument