Eksempel og mal på oppbudsbegjæring i AS

kr 90,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Dokumentmal for oppbudsbegjæring

Klarer ikke selskapet å oppfylle sine forpliktelser, så kan det i henhold til konkursloven meldes om oppbud.

Vilkår for konkurs er at inntekter og verdier ikke er tilstrekkelig for å dekke gjeld og at betalingsudyktigheten ikke er forbigående.

Her får du en sjekkliste og skjema i henhold til lovverket for oppbudsbegæring.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter