Eksempel og mal på oppbudsbegjæring i AS

kr 90,00 eks mva

Dokumentmal for oppbudsbegjæring

Klarer ikke selskapet å oppfylle sine forpliktelser, så kan det i henhold til konkursloven meldes om oppbud.

Vilkår for konkurs er at inntekter og verdier ikke er tilstrekkelig for å dekke gjeld og at betalingsudyktigheten ikke er forbigående.

Her får du en sjekkliste og skjema i henhold til lovverket for oppbudsbegjæring.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.