Eksempel og mal på oppbudsbegjæring i AS

kr 90,00 eks mva

Dokumentmal for oppbudsbegjæring

Klarer ikke selskapet å oppfylle sine forpliktelser, så kan det i henhold til konkursloven meldes om oppbud.

Vilkår for konkurs er at inntekter og verdier ikke er tilstrekkelig for å dekke gjeld og at betalingsudyktigheten ikke er forbigående.

Her får du en sjekkliste og skjema i henhold til lovverket for oppbudsbegjæring.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument