Eksempel og mal på internkontroll – loggverktøy for GDPR

kr 170,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Sørg for god dokumentasjon rundt GDPR

Alle virksomheter som behandler personopplysninger som klienter, ansatte og andre, er forpliktet til å dokumentere at GDPR arbeidet i virksomheten ivaretas.

Virksomheten må logge all aktivitet dersom det skjer endringer, sikkerhetsbrudd eller avvik i forbindelse med personvernet. Uten at det foreligger dokumentasjon ved en eventuell kontroll fra Datatilsynet, så vil virksomheten kunne få sanksjoner i form av bøter. Datatilsynet krever at GDPR arbeidet dokumenteres, ellers så bryter man altså loven. 

Med vårt internkontrollsystem så ivaretar du Datatilsynets føringer på hvordan virksomheten skal dokumentere GDPR arbeidet.
Internkontrollen gir deg både handlingsplaner, målsetning, avvikregistrering mm.
Det medfølger en enkel instruks på hvordan vår internkontroll benyttes på best mulig måte. 

( Dette produktet inngår ikke i tilgang til 10 dokumenter. )