Eksempel og mal på internkontroll – loggverktøy for GDPR

kr 70,00 eks mva

Sørg for god dokumentasjon rundt GDPR

Alle virksomheter som behandler personopplysninger som klienter, ansatte og andre, er forpliktet til å dokumentere at GDPR arbeidet i virksomheten ivaretas. 

Virksomheten må logge all aktivitet dersom det skjer endringer, sikkerhetsbrudd eller avvik i forbindelse med personvernet. Uten at det foreligger dokumentasjon ved en eventuell kontroll fra Datatilsynet, så vil virksomheten kunne få sanksjoner i form av bøter. Datatilsynet krever at GDPR arbeidet dokumenteres, ellers så bryter man altså loven. (Det forutsettes for øvrig at nødvendige personvernerklæringer, samtykker og annet rundt GDPR er på plass i virksomheten for å oppfylle dokumentasjonskravet).

Med vårt internkontrollsystem så ivaretar du Datatilsynets føringer på hvordan virksomheten skal dokumentere GDPR arbeidet.
Internkontrollen gir deg både handlingsplaner, målsetning, avviksregistrering mm. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument