Eksempel og mal på intensjonsavtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel på intensjonsavtale

Når man er i forhandlinger med en potensiell avtalepartner, så kan en intensjonsavtale benyttes.
Det innebærer altså at virksomheter som ønsker å inngå en avtale, skisserer mål eller en intensjon om forhandlinger.

Intensjonsavtalen er en avtale som inngås som et foreløpig dokument, og som senere i en prosess avløses av en bindende avtale.
E
ksempel på  hvordan en intensjonsavtale kan se ut, finner du i vår mal. 

 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument