Eksempel og mal på HMS verktøy

kr 60,00 eks mva

Eksempel og mal på HMS i bedrifter

Lovens minstekrav om dokumentert HMS

HMS skal dokumenteres i omfang og form som er nødvendig basert på aktiviteter, virksomhetens art, størrelse og risikoforhold.

Helse og miljøsikkerhet er regulert i arbeidsmiljøloven, og gjennomføring av tiltak tilknyttet HMS arbeidet er det viktigste i bedriften.

HMS arbeidet trenger ikke å være omfattende for småbedrifter dersom det er lite risikofylt aktivitet i bedriften. Det viktigste er at dette ivaretas, tilpasses din virksomhet og dokumenteres.
Dette skal bedrifter skriftlig dokumentere:

Med dette excelverktøyet ivaretar du dokumentasjonsplikten ihht lovens minstekrav, og kan benyttes og forevises som dokumentasjon dersom Arbeidstilsynet utfører kontroller, eller ber om dokumentert HMS arbeid.

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Brukeropplysninger sendes til oppgitt epostadresse. Tjenesten er ikke tilknyttet abonnement.