Eksempel og mal på HMS verktøy

kr 90,00 eks mva

Varenummer: hmsbedrift Kategori:

Beskrivelse

Eksempel og mal på HMS i bedrifter

Lovens minstekrav om dokumentert HMS

HMS skal dokumenteres i omfang og form som er nødvendig basert på aktiviteter, virksomhetens art, størrelse og risikoforhold.

Helse og miljøsikkerhet er regulert i arbeidsmiljøloven, og gjennomføring av tiltak tilknyttet HMS arbeidet er det viktigste i bedriften.

HMS arbeidet trenger ikke å være omfattende for småbedrifter dersom det er lite risikofylt aktivitet i bedriften. Det viktigste er at dette ivaretas, tilpasses din virksomhet og dokumenteres.
Dette skal bedrifter skriftlig dokumentere:

–      Hvilke mål har bedriften for HMS arbeidet

–      Organiseringen i forbindelse med fordeling av oppgaver og ansvar innenfor helse, miljø og sikkerhet

–      Kartlegging av risikoområder

–      Handlingsplaner, hva som må gjøres, hvem som utfører og når det skal utføres

–      Håndtering av feil og mangler

–      Hvordan rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer

Med dette excelverktøyet ivaretar du dokumentasjonsplikten ihht lovens minstekrav, og kan benyttes og forevises som dokumentasjon dersom Arbeidstilsynet utfører kontroller, eller ber om dokumentert HMS arbeid.

Med HMS verktøyet medfølger veiledere, henvisninger til lovverk og forskrifter, slik at grunnlaget for gjennomføring av HMS arbeidet blir ivaretatt.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter