Eksempel og mal på HMS verktøy

kr 60,00 eks mva

Eksempel og mal på HMS i bedrifter

Lovens minstekrav om dokumentert HMS

HMS skal dokumenteres i omfang og form som er nødvendig basert på aktiviteter, virksomhetens art, størrelse og risikoforhold.

Helse og miljøsikkerhet er regulert i arbeidsmiljøloven, og gjennomføring av tiltak tilknyttet HMS arbeidet er det viktigste i bedriften.

HMS arbeidet trenger ikke å være omfattende for småbedrifter dersom det er lite risikofylt aktivitet i bedriften. Det viktigste er at dette ivaretas, tilpasses din virksomhet og dokumenteres.
Dette skal bedrifter skriftlig dokumentere:

Med dette excelverktøyet ivaretar du dokumentasjonsplikten ihht lovens minstekrav, og kan benyttes og forevises som dokumentasjon dersom Arbeidstilsynet utfører kontroller, eller ber om dokumentert HMS arbeid.

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument