Eksempel og mal på styreinstruks

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på styreinstruks

Det enkelte styremedlem skal være kjent med sitt ansvar og sine oppgaver i et styre.
Er det representanter i styret sier aksjelovens § 6-23 at det skal utarbeides en instruks.

Instruksen skal vedtas av styret, og skal gi styret retningslinjer for arbeidet som skal utføres.

Instruksen for styret kan tilpasses den enkelte virksomhet.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument