Eksempel og mal på varetellingsliste

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på varetellingsliste

Ved årets slutt skal varelageret telles jmf. bokføringsforskriften.
Her får du en mal og et eksempel på varetellingsliste. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument