Eksempel og mal på vareuttaksbok

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på vareuttaksbok

Ved uttak av tjenester eller varer til deltakere i selskapet eller eiere av virksomheten skal det
spesifiseres jf. bokførinigsloven § 3-1 nr.5. Spesifikasjonen gjelder til virkelig verdi og på den enkelte dette gjelder.
Det skal henvises til bilag med dokumentasjoner og henvisninger.

Her får du en mal og et eksempel på vareuutaksbok med lovhenvisninger.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument