Eksempel og mal på vareuttaksbok

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på vareuttaksbok

Ved uttak av tjenester eller varer til deltakere i selskapet eller eiere av virksomheten skal det
spesifiseres jf. bokførinigsloven § 3-1 nr.5. Spesifikasjonen gjelder til virkelig verdi og på den enkelte dette gjelder.
Det skal henvises til bilag med dokumentasjoner og henvisninger.

Her får du en mal og et eksempel på vareuutaksbok med lovhenvisninger.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.