Eksempel på mal purring og inkasso

kr 40,00 eks mva

Purring, renter og inkasso

Dersom kunden ikke betaler fakturaen til rett tid, kan man sende en purring eller et inkassovarsel. Det er viktig å ha kjennskap til dette i forhold til lovverket.

Vi har en veileder hvordan du skal forholde deg til purring, bruk av renter og inkassokrav,  med mal og eksempel på faktura og purring.

 

 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument