Eksempel og mal på protokoll ved kapitalforhøyelse

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på protokoll ved kapitalforhøyelse.

Det er styret som skal fremme forslag til generalforsamlingen om at kapitalen skal forhøyes. Styret skal også fremme forslag om beløp og hvordan pengene skal benyttes.

Det er flere alternativer til hvordan pengene skal skaffes. Dette kan være aksjonærinnbetalinger, (Skyter inn mer kapital), konvertering av gjeld eller fondsoverføringer. Innbetaling kan være penger eller eiendeler.

Styret skal fremme forslag om vedtektsendringer, og det er tilslutt generalforsamlingen som beslutter en eventuell kapitalforhøyelse.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.