Eksempel og mal på protokoll ved kapitalforhøyelse

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på protokoll ved kapitalforhøyelse.

Det er styret som skal fremme forslag til generalforsamlingen om at kapitalen skal forhøyes. Styret skal også fremme forslag om beløp og hvordan pengene skal benyttes.

Det er flere alternativer til hvordan pengene skal skaffes. Dette kan være aksjonærinnbetalinger, (Skyter inn mer kapital), konvertering av gjeld eller fondsoverføringer. Innbetaling kan være penger eller eiendeler.

Styret skal fremme forslag om vedtektsendringer, og det er tilslutt generalforsamlingen som beslutter en eventuell kapitalforhøyelse.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument