Eksempel og mal på taushetserklæring for styremedlemmer

kr 70,00 eks mva

Sitter man som styremedlem eller det benyttes innleide konsulenter bør det signeres taushetserklæring.

Her får du mal på Taushetserklæring for styremedlemmer.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument