Eksempel og mal for arkivering av kontrakter og avtaler

kr 40,00 eks mva

Arkivering av kontrakter og avtaler

Få oversikt over avtaler og kontrakter i bedriften.

Små bedrifter har et utall av kontrakter og avtaler, og som gjennom årene ofte er arkivert i permer.
Ved å benytte vår enkle mal i excel for logging og arkivering, får du en god oversikt over avtaler og kontrakter.

Malen inkluderer blant annet:

Tilgang for å legge til all kontaktdata.
Gyldighetstid, oppsigelsestid (utløpstid).
Kostnadsoversikt mm.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument