Eksempel og mal på generasjonsskifte

kr 40,00 eks mva

Eksempel og mal på generasjonsskifte

Veldig mange bedrifter går inn i prosesser når det gjelder generasjonsskifte. I denne forbindelse er det mange hensyn å ta.
Både den eldre generasjon, overtagende generasjon og bedriften må ivaretas.

Underveis i generasjonsskiftet kan man møte på flere utfordringer, og det krever en vellykket organisering.

Her kan du lese deg opp i prosessene forbundet med generasjonsskifte. Forstå prosessen gjennom å innhente kompetanse gjennom vår veileder. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument