Eksempel og mal på instruks for Key Account manager – KAM

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for Key Account manager – KAM

Begrepet Key Account Manager kan defineres enkelt som storkundeansvarlig.
Kort sagt; så er det denne rollen som jobber mot virksomhetens nøkkelkunder.

Her har vi satt sammen en veileder som beskriver hva Key Account Management er, og hvilken rolle en KAM skal ha i bedriften.

Du får også en instruks for KAMrollen som du enkelt kan tilpasses internt i virksomheten.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument