Eksempel og mal på kjøpekontrakt

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt er et viktig dokument ved salg av en vare.

Her får du et eksempel på hvordan en kjøpekontrakt kan være utformet.

Uti fra objektet som skal selges, så kan du enkelt tilpasse dette i vår mal.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument