Eksempel og mal på markedsplan

kr 60,00 eks mva

Eksempel og mal på markedsplan

Markedsplanen skal være beskrivende av aktiviteter som skal skje til hvilken tid og til hvilke kostnader, samt hvilken metode skal benyttes for markedsføring av produktene.

Skal du kanalisere dine produkter gjennom brev og dm, telefonen, annonser i aviser og tidsskrifter?
Benytte omtaler i pressen, deltagelser på messer og seminarer, ha eget salgskorps, eller kun benytte internett?

Leder1.no gir deg en systematisk markedsplan basert på situasjonsanalyse og nåsituasjon – internt og eksternt, strategier, handlingsplan og oppfølging.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument