Eksempel og mal på egenkapitalrapport

kr 55,00 eks mva

Eksempel på egenkapitalrapport

Styret skal i følge aksjelovens § 3-4 følge opp at egenkapitalen til enhver tid er forsvarlig.
Det vil derfor være nødvendig at styret får en rapport fra daglig leder om egenkapitalsituasjonen.

Styret kan selv vurdere hvor omfattende en egenkapitalrapport skal være, så i praksis vil forholdene være forskjellige fra virksomhet til virksomhet.

Leder1 gir deg eksempel og mal på hvordan en egenkapitalrapport kan være, og det kan gjøres egentilpasninger av rapporten internt.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.