Eksempel og mal på presentasjon til investor

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på presentasjon til investor

Skal du presentere forretningsideèn din til potensielle investorer, så ønsker investorer gjerne en presentasjon av din idè for å se om de ønsker å gå videre. Det forutsettes at du på forhånd har utarbeidet en forretningsplan for prosjektet ditt.

I denne veilederen får du med en sjekkliste på hva du bør gjøre av forberedelser til investormøte, samt en mal på  presentasjon med veiledningstekst.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument