Eksempel og mal på etableringsbudsjett

kr 90,00 eks mva

Eksempel og mal på etableringsbudsjett

Før og under etablering av nytt selskap gjelder det  å ha kontroll på kostnader.

Her får du tilgang til et enkelt budsjettverktøy som kan benyttes før og under etableringen.

Filen er redigerbar slik at du kan enkelt kan legge til egen informasjon.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument