Eksempel og mal på fremtidsfullmakt

kr 110,00 eks mva

Eksempel og mal på fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt benyttes dersom man i fremtiden trenger hjelp ifm sykdom som sinnslidelser, demens eller annen alvorlig sykdom. Fremtidsfullmakten må være skriftlig. En fremtidsfullmakt kan opprettes hvor for eksempel det er en «fullmaktgiver», den som er syk, og «fullmektig», den som skal ivareta interessene. 

Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Den kan også begrenses til salg av bolig og betaling av regninger.
En fremtidsfullmakt kan opprettes av en som er fylt 18 år, og har evnen til å forstå fullmaktens innhold. Man kan selv ikke være satt under vergemål for å være fullmektig.

I vårt eksempel får du en dokumentmal på fremtidsfullmakt og en veileder med innspill på hvordan innholdet i en fremtidsfullmakt bør være. Malen kan enkelt tilpasses etter behov, og er kvalitetssikret av juridisk personell. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument