Mal og eksempel på salg og tilbudsbrev

kr 30,00 eks mva

Mal og eksempel på salg og tilbudsbrev

Et salgs – eller tilbudsbrev skal skape interesse, og det gjelder å legge fokus på fordelene rundt virksomhetens egne fordeler i leveransen.  Om dette gjelder service, rabatter, leveringstid, produktspekter mm.  

Her får du tips, innspill, eksempel og en systematisk mal på hvordan du skal skape interesse rundt ditt salgsbrev.
I denne malen finner du også sjekkliste i forbindelse med anbud. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument