Eksempel og mal på kostnadskalkyle ved nyansettelse

kr 90,00 eks mva

Kostnader med ny medarbeider

I forbindelse med ansettelse av ny medarbeider, bør man gjøre kalkyler og beregninger for lønnsomhet, inntjening med mer.

Man skal også tenke på kostnader man har i forbindelse med en rekrutteringsprosess.

Her har du et verktøy for beregning av kostnader når ny medarbeider skal inn i virksomheten. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.