Eksempel og mal på kostnadskalkyle ved nyansettelse

kr 90,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Kostnader med ny medarbeider

I forbindelse med ansettelse av ny medarbeider, bør man gjøre kalkyler og beregninger for lønnsomhet, inntjening med mer.

Man skal også tenke på kostnader man har i forbindelse med rekrutteringsprosesen.

Leder1 gir deg et verktøy for beregning av kostnader når ny medarbeider skal inn i virksomheten. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter