Eksempel og mal på kostnadskalkyle ved nyansettelse

kr 90,00 eks mva

Kostnader med ny medarbeider

I forbindelse med ansettelse av ny medarbeider, bør man gjøre kalkyler og beregninger for lønnsomhet, inntjening med mer.

Man skal også tenke på kostnader man har i forbindelse med en rekrutteringsprosess.

Her har du et verktøy for beregning av kostnader når ny medarbeider skal inn i virksomheten. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument