Eksempel og mal på risikovurdering

kr 100,00 eks mva

Eksempel og mal på risikovurdering

Alle virksomheter som omfattes av internkontrollforskriften må gjennomføre risikovurderinger. I praksis, så betyr det virksomheter med ansatte. Dette er et krav i følge arbeidsmiljøloven. Risikovurderinger skal dokumenteres, og det er virksomhetens ansvar å utføre. 

Næringer, bransjer og fag som ikke har egne, standardiserte risikovurderinger skal følge NS 5814 (Norsk standard).
NS 5814 er en generell standard som passer for virksomheter, det offentlige og frivillige organisasjoner.  

Gjennom risikovurdering, skal man være i forkant med uønskede negative hendelser som kan påvirke bedriften, eiendeler eller personer. Risikovurderingen skal være et verktøy for vurdere sannsynligheten for konsekvenser, forutse eventuelle hendelser og gjøre tiltak.

Leder1 gir deg verktøyet for gjennomføring av risikovurdering i virksomheten.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument