Eksempel og mal på risikovurdering

kr 150,00 eks mva

Lovpålagt, kontrollorgan arbeidstilsynet

Eksempel og mal på risikovurdering

Alle virksomheter som omfattes av internkontrollforskriften må gjennomføre risikovurderinger. I praksis, så betyr det virksomheter med ansatte. Dette er et krav i følge arbeidsmiljøloven. Det er virksomhetens ansvar å utføre risikovurdering.

Risikovurderingen skal være skriftlig og inngå i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Næringer, bransjer og fag som ikke har egne, standardiserte risikovurderinger skal følge NS 5814 (Norsk standard).
NS 5814 er en generell standard som passer for virksomheter, det offentlige og frivillige organisasjoner.  

Gjennom risikovurdering, skal man være i forkant med uønskede negative hendelser som kan påvirke bedriften, eiendeler eller personer. Risikovurderingen skal være et verktøy for vurdere sannsynligheten for konsekvenser, forutse eventuelle hendelser og gjøre tiltak.

Vi har lagt inn en del punkter, trinnvis og underveis som en del av veiledningen til å lage virksomhetens vurdering. Enkelte bransjer kan være komplekse, søk derfor hjelp utenfra dersom risikokildene er omfattende, slik at dere får tilstrekkelig kompetanse til å gjøre riktig vurdering.

Å involvere flere personer i virksomheten anbefales for å få på plass en risikovurdering.

Risikoanalyse / risikovurdering baseres stort sett på fire trinn som standard.

Trinn 1: Finn kildene til risiko

Trinn 2: Hva kan oppstå, og hvor sannsynlig er det at det oppstår?

Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre at hendelser skjer?

Trinn 4: Utfør tiltak og jobb videre med rutiner.

Leder1 gir deg verktøyet og veileder for gjennomføring av risikovurdering i virksomheten. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.