Eksempel og mal på avtale om etterutdanning

kr 55,00 eks mva

Eksempel på avtale om etterutdanning

Ofte kan medarbeidere få etterutdanning gjennom arbeidsgiver.

Her får du en mal på hvordan en avtale om etterutdanning kan være. Denne dekker omfang, fordelinger av kostnader, bindingstid mm.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument