Eksempel og mal på instruks for valgkomitè

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for valgkomitè

I idrettslag, etc, så er det Valgkomiteens oppgave å gi en innstilling til årsmøte om valg av styremedlemmer, leder , nestleder og andre tillitsvalgte. For å avklare valgkomitèens roller får du her en instruks som beskriver oppgavene en komitè skal gjennomføre i forbindelse med årsmøte og valg.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument