Eksempel og mal på anbefalingsbrev

kr 30,00 eks mva

Eksempel og mal på anbefalingsbrev

Anbefalingsbrev er et dokument som beskriver hvordan en person har gjort det i en tidligere stilling eller ved et studium, og hvor personlige egenskaper og annet nyttig ofte beskrives mer utfyllende enn en ordinær attest. («Utvidet attest»). 

Vi har sammensatt en mal hvor vi har dekket det som bør være med av innhold i et anbefalingsbrev, og som enkelt kan tilpasses etter behov. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument