Eksempel og mal på styrets årsberetning

kr 55,00 eks mva

Eksempel på styrets årsberetning

Som regnskapspliktig må man utarbeide årsberetning. Dette er jmf.regnskapsloven, og kan betraktes som styrets årsberetning.
Styrets årsberetning er en redegjørelse fra styret og daglig leder som presenterer virksomhetens utvikling. Årsberetningen er et tillegg til årsregnskapet.
6 måneder etter regnskapsårets slutt skal beretningen fastsettes. For virksomheter som må levere årsberetning, er kravene til innhold regulert av regnskapsloven § 3-3.

Leder1 leverer en mal og innhold på hva styrets årsberetning skal inneholde, slik at årsberetningen blir ivaretatt.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.