Eksempel og mal på instruks for tillitsvalgt

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for tillitsvalgt

En tillitsvalgt er valgt til å være en gruppes representant og talsperson.

Den som er tillitsvalgt skal bistå ansatte eller medlemmer i å ivareta de arbeidsvilkår 
i enkeltsaker som for eksempel ved lønnsforhandlinger eller ved eventuelle konflikter.
Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte, og formålet er å inngå et godt samarbeid mellom de ansatte og ledelsen.. Her får du en veileder og instruks for tillitsvalgt.

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument