Eksempel og mal på instruks for tillitsvalgt

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for tillitsvalgt

En tillitsvalgt er valgt til å være en gruppes representant og talsperson.

Den som er tillitsvalgt skal bistå ansatte eller medlemmer i å ivareta de arbeidsvilkår 
i enkeltsaker som for eksempel ved lønnsforhandlinger eller ved eventuelle konflikter.
Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte, og formålet er å inngå et godt samarbeid mellom de ansatte og ledelsen.. Her får du en veileder og instruks for tillitsvalgt.

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.