Eksempel og mal på attest til ansatt

kr 40,00 eks mva

Attest til arbeidstaker

Vår mal på attest gir deg minimumskravene til hva en attest skal inneholde etter arbeidsmiljøloven § 15-15.
Plikt for attest til arbeidsgiver gjelder ved lovlig fratredelse. Man skal også være klar over at medarbeidere som blir avskjediget også har krav på attest. Det er arbeidsgiverens plikt å sørge for at arbeidstakeren får attest, uten selv å måtte be om det, før arbeidsforholdet er avsluttet.

Her får du en mal på attest som enkelt kan tilpasses  for bedrifter, idrettslag, foreninger og forbund. Malen får du i norsk og engelskspråklig utgave. 

 

https://haugummultimedia.no/sidedemo6/produkt/tilgang-til-10-valgfrie-dokumenter/

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.